RASTISLAV a trocha historie

KNÍŽE RASTISLAV NA NÁKLE

Byli jsme všichni o deset let mladší,když vznikla myšlenka uctít křížem naše věrozvěsty a Velkou Moravu.A náklo bylo pro tuto myšlenku nejlepším místem.narostl statný dub,byl darován,citlivě položen a na katru vyhrubován,zavezl se do mlatevně a začal se rodit jeho tvar.Pokračování je známé,společného úsilí se zůčastnilo mnoho lidí bez nároku na odměnu a výsledkem bylo vztyčení Liliového kříže na Nákle při první Cyrilo-Metodějské pouti v roce 2004.Liliový proto,že květ lilie byl Mariánským symbolem prvních křesťanů a Metoděj si jej přinesl na Moravu jako svůj osobní.Přibyl k němu kamenný Králův stolec,altán se zvoničkou a stoly s lavicemi.Ke Kříži byly položeny první kameny z významných míst.Byl požehnán ratíškovickým knězem,pravoslavní svojí mší připomněli tehdejší jazyk a zpěvy ženských a mužských sborů z okolí zkrášlily toto místo.Začala vznikat tradice.K dnešnímu dni proběhlo již deset každoročních poutí.Kříž doplnila socha sjednotitele Slovanů, knížete Sáma a informační panely,byl upraven pozemek na konání poutí i návštěv během celého roku.Místo se stalo známým a navštěvovaným,přibývají další kameny.Při loňské pouti zde bylo odhaleno sousoší svatých Cyrila a Metoděje.
Letos,již tradičně v neděli odpoledne,6.července odhalíme sochu knížete Rastislava.Moudrého vládce Moravanů,který z Byzance povolal Cyrila a Metoděje,naše věrozvěsty.Od nich dostal Slovanský lid písmo ke svému jazyku,lidé poprvé mohli slyšet slovo Boží ve své řeči a také takto ho číst.Jeho čin neměl v tehdejším světě obdoby a proto byl Rastislav za něj náležitě odměněn.Neuměli ho popravit,jenom oslepit.Snad je v tom symbolika,že oči nejsou nutně potřeba,aby člověk viděl.Trvalo dlouho než všichni křesťané mohli slyšet to, co naši předci slyšely při mši již v devátém století.A právě toto poselství má nám ukázat socha oslepeného Rastislava.
Všechny na tuto pouť Vás zve Cyrilo-Metodějský spolek Náklo o.s. z Ratíškovic.