5.7.2009 - Pouť

6.krojované setkání poutníků,pěveckých sborů a všech milovníků moravské historie u Liliového kříže sv.Cyrila a Metoděje,spolupatronů Evropy,na vrcholu Náklo 5.července 2009.


15.00 - Zahájení slavností

            Přivítání poutníků

            Položení pamětních kamenů

15.10 - Církevní část slavnosti - římskokatolická

                                                - pravoslavná

15.30 - Světská část slavnosti

          - Vlastní představní  Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbána

          - moravská hymna

15.40 - Vystoupení folklorních souborů

         - Zpívání sborů

16.30 - Volná zábava

Další informace : vrchol Náklo leží mezi obcemi Ratíškovice,Vacenovice,Milotice a Dubňany.

Přístup od vinařských sklepů Slavín,Šidleny a Žlébky od kapličky z Vacenovic a vacenovické vodárny,od kulturního domu v Miloticích,ze silnice z Ratíškovic do Dubňan.

Posezení ve stanu a občerstvení zajištěno.

Pořadatelé : Cyrilometodějský spolek Náklo - Mikroregion Nový Dvůr - obec Ratíškovice a Osvětová beseda.