4.7.2004 - Slavnostní odhalení a požehnání Liliového kříže           

                  kříž          

Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich přivítání Rastislavem,velkomoravským králem.

       plakát Liliový kříž