2014

                                 11. pouť k Liliovému kříži na Náklo - 6.července 2014                            

    

POZVÁNKA

Cyrilo-Metodějský spolek Náklo o.s. Ratíškovice Vás zve na

11.Pouť k Liliovému kříži na Náklo

Neděle 6.července 2014 v 15.00hodin

.ODCHOD POUTNÍKŮ JE VE 13.30 HOD.OD RATÍŠKOVICKÉHO KOSTELA
Požehnání přednese pan farář Jiří Čekal z ratíškovické farnosti

a staroslověnštinu Vám připomene Sbor svaté Cecílie

Po zazpívání Moravské hymny bude slavnostně odhalena socha knížete Rastislava,vládce Moravy.

V programu se představí ženské a mužské sbory z okolních obcí.

Pouť bude pokračovat volným zpíváním u cimbálu.

Těšíme se na setkání s Vámi