3.7.2005-Pouť k Liliovému kříži

Cyril a Metoděj odchází s ostatky sv.Klimenta do Říma.