Kontakt

Cyrilo - Metodějský spolek Náklo o.s. , v Ratíškovicích, IČ: 22666214

statutární zástupce: Jan Holeček, Múdrá 1119, 696 02 Ratíškovice


Číslo účtu: 115-2706780247/0100
Děkujeme za podporu.


tel.: 518 367 117 , mob.:721 030 101

 

Kontaktujte nás