4.7.2010 - Pouť

7.krojované setkání poutníků,pěveckých sborů a všech milovníků moravské historie u Liliového kříže sv.Cyrila a Metoděje,spolupatronů Evropy,na vrcholu Náklo 4.července 2010.

 14.00 hod. -  Začátek poutě před kostelem v Ratíškovicích.Odchod poutníků přes vinné sklepy Slavín a vinohrady na Náklo.

15.00. - Dechová hudba - fanfáry

           - Konferenciér - Zahájení slavností na Nákle,přivítání příchozích poutníků,text k výročí C+M v roce 2010

           - Dechová hudba - fanfáry

           - Konferencér - položení pamětních kamenů

15.10 - Církevní část slavnosti - římskokatolická

          - Dechová hudba - " Bože,cos ráčil " - 1.sloka

15.20 - Duchovní - slovo

          - Dechová hudba - " Bože,cos ráčil " - 2.sloka

          - Církevní část slavnosti - pravoslavná

15.30 - Světská část slavnosti

          - Konferenciér - vyzve k nástupu všechny krojované skupiny

          - Vlastní představní  Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbána

          - Konferenciér - vyzve všechny účastníky pouti,aby povstali

          - Dechová hudba - Moravská hymna " Moravo,Moravo " ( 2 sloky )

15.45 - Konferenciér - Zpívání ženských a mužských krojovaných sborů u Liliového kříže - Ratíškovice - ( mužský a ženský sbor )

                                                                                                                                              Dubňany - ( mužský a ženský sbor )

                                                                                                                                               Milotice - ( mužský a ženský sbor )

                                                                                                                                               Svatobořice-Mistřín - ( mužský sbor )

                                                                                                                                               Vacenovice - ( mužský a ženský sbor )

                                                                                                                                               Vacenovice - ( mužský sbor " Od Lip " )

16.30 - Volná zábava

            Staroratíškovská cimbálová muzika

Pořadatelé : Cyrilometodějský spolek Náklo Ratíškovice - obec Ratíškovice s Osvětovou besedou a Mikroregion Nový Dvůr.