2013 - Výročí 1150 let od příchodu C a M - Odhalení sochy C a M

       AUTOŘI SOCHY C a M : manželé Jitka a Marcel Stoklasovi

 

                                                                                                  OHLÉDNUTÍ Z NÁKLA


V neděli 7. července 2013 byla při pouti k Liliovému kříži na Náklo odhalena socha našich věrozvěstů, spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje a rozmnožila počet objektů zde připomínající Velkou Moravu. Počasí  bylo pěkné, oslavy a zpívání se vydařilo, vínečko ač vychlazené se nedopilo a zapadajícímu slunéčku se poklonilo pouze několik zbylých. Nedovedl jsem pochopit, proč tolikérá krása lidem nechybí.  Do rána bylo času dost, toš sme rokovali.
Stará mistřínská védla od kostela přes Náklo do Mistřína, teť sa na Náklo dostanete enom přes zákaz vjezdu, to je dopravní značka umístěná Zerou na začátek cesty. Přitom tato Zera rozorala Starú mistřínskú a využívá získané plochy k svému užitku. Obci sa podařilo pěkně opravit silnice a chodníky a to je také hodně.  Ale zas sa podařilo zastavijat přístup k Hliníčku, zasypat Rybníček u Malářovéj kovárně, to samé potkalo Vrbky a Včelínek. Ostálo Jezérko a aj to má namále.  Kostel má opravenú fáru , je pěkně vylíčený, ale nemožu zapomenút na ty krásné malby nad Nebeskú bránú a nápis: svatí bratři, Cyrile a Metoději, orodujte za nás. Járek pořád teče ( na mapě je Ratiškovický potok), ale gde sú ty zelené plíce Ratiškovic, Zelničky, Zelnice?  Máme kanalizaci a čističku, ale rozebrali sme u Odměr Kajzr salón, ale zas sa dá najít mlýn na Rúdníčku.
Takových dobrých a nedobrých se najde víc v téj našéj dědinečce a to enom za posledních 68 roků, co tady su.  Proč to nejde , je toto střídání rytmem poznávání nebo je to proto, abychom neztratili naději, že dobře bude. A třeba eště postavíme sochu králi Rastislavovi, a třeba aj rozhledňa tam bude, aj lúčka kolem studánky a na Homolách budú vinohrádky.

 

                                                                                                       NÁKLO 2013
Jak říká Janíček Kašuba, naše Náklo je nejvyšší bod Dolnomoravského úvalu.  Z Nákla vidíte Pálavu, Vrbici, Ždánické vrchy se Stražovjákem, Chřiby s Buchlovem, Starý hrad nad Bzencem, svatý Hostýn, svatý Antoníček , Bílé Karpaty, Javořinu, Malé Karpaty. Všecko kolem dokola je vyšší, ale Náklo je uprostřed.  Náklo je mýtický kopec s protrženým kráterem vodní sopky, má vinohrady, má mokřiny nejen na vrcholku, má pole, Dúbravu, má vývěry artéské vody, plynů a sarmatských písků, má černou zem a Hlaváčky. Vedla tudy stará zemská cesta a je to vlastně ostrov.
A Cyrilek sem patří, se svým bratrem tady bořili pohanské háje a pro místní lid objevovali  křesťanství v jejich řeči, a tento kousek Moravy se jim stal jistě nejmilejším místem. Z Nákla mého dětství moc nezůstalo, rozorané meze , staré cesty a Vinohrádky na Homalách bude těžké obnovit, ale snad náš způsob uctění památky a tradic našich věrozvěstů a Velké Moravy pomůže lidem uchovat v sobě tento díl naší historie.  V roce 2004 si několik nadšenců řeklo, že postaví na Nákle Liliový kříž. Liliový proto, že pan Klanica, dle v Mikulčicích nalezených bronzových přívěsků s tímto symbolem, vyslovil hypotézu, že právě zde  tento hrob je místem odpočinku arcibiskupa Moravy a Panonie. A začala krásná doba zvláštních náhod, našel se krásný dub, našli se dřevorubci, katr pro vyhrubování, místo na vysekání, jeřáb na postavení, beton pro základ. Našel se člověk, který dal dřevo na altán, lidé co ho postavili, lesák co dodal z Chřibů balvan na Kamenný králův stolec, lidé co vykáceli  vzrostlé křoviny a vytvořili místo pro Kříž a mohla být první pouť na Náklo k Liliovému kříži. Kříž se vysvětil, celebrovalo se římsko-katolicky i pravoslavně a pěvecké sbory z okolí ho uctily svým zpíváním. Poutě se každoročně opakovaly .V roce 2007 se zrodil nápad postavení sochy krále Sáma, od této postavy a doby se dle nás odvíjí nepřetržitá dynastie panovníků, Mojmírovců na Moravě a Přemyslovců v Čechách. Sámo byl Merovejec a ti dokládají svůj původ od potomků Marie z Magdaly , manželky Ježíše Krista a ten byl z domu Davidova.
To už se stávalo Náklo známým, přicházeli lidé nejen z blízkého okolí, Kříž i Sámo se značili do turistických map. Stalo se významným bodem Keltského telegrafu ohňových signálů. Časem se měnil i vztah obecních úřadů k tomuto místu, pro možnosti shromažďování jsme se dohodli s majitelkou pozemku o dlouhodobém pronájmu. Z pole rozježděného  těžkou zemědělskou technikou se stává přirozená louka a doufáme, že společným úsilím lidí, majitelů pozemků, obcí, Mikroregionu Nový dvůr, ochránců přírody a sponzorů se podaří navrátit tomuto místu jeho přirozený ráz.
Rok 2013 se stal výročním pro příchod našich věrozvěstů na Moravu a JMK se stal garantem kulturních akcí o kterých jste byli velmi široce informováni.  Náš Cyrilo-Metodějský spolek v Ratíškovicích se rozhodl spojit svou desátou pouť s postavením sochy svatých Cyrila a Metoděje. V minulém roce vypsal Výzvu na návrh a realizaci. Ve dvoukolovém hodnocení se stal vítězem návrh manželů Stoklasových z Nečtin u Plzně. Jejich téměř dvou a půl metrová pískovcová socha vyrůstá přímo ze země a je důstojným pokračovatelem výzdoby Nákla. I samotná pouť byla dobře obsazena, přišlí poutníci přivítali ratíškovského faráře, který se svým kolegou, kropenkou z pšeničných klasů odhalenou sochu posvětil a popřál autorům šťastnou ruku pro jejich další díla. Tradiční celebrování pravoslavných důstojně nahradil sborový zpěv Cecilek z Vacenovic svojí , ve staroukrajinštině zpívanou písní. Postupně se představilo všech devět přítomných pěveckých sborů, zazpívala se Moravská hymna a následovalo volné zpívání všech u cimbálové muziky Náklo. Zvlášť potěší skutečnost, že přes počáteční odtažitost obecenstva na prvních poutích k projevům ve staroslověnštině, se tato postupem času ztrácela a až při letošních oslavách byla slyšet nejen na Nákle ale i při slavnostní mši v římsko- katolickém chrámu páně v Ratíškovicích. Nová socha celebrování, zpívání, pestrost a krása krojů a pěkné slunečné počasí společně vytvořily neopakovatelný zážitek všem přítomným. Odnesli si domů krásný pocit ze společného díla lidí a přírody.
 Je ironií, že právě JMK na naši desátou pouť spojenou s odhalením sochy svatých Cyrila a Metoděje nenašel prostředky.  Naštěstí se našlo dost příznivě nakloněných osob a organizací, jejímž přispěním se tak náročnou akci podařilo uhradit. A tady bych si dovolil jim všem poděkovat a je uvést, ze soukromých osob jsou to paní  E.Kudrová,  E. Blahová,  M. Lokajová, pan J. Harca,  S.Kadlčík, P.Příkaský, F.Zelinka, L.Kapitán, J.Pašek, M.Foltýn, J.Holeček, E.Kazík, P.Gajdík, S.aT.Příkaský, dále Moravští rytíři svatého Rastislava a Kolumbána, fa.Zebr Milovice, obecní úřad Ratíškovice, obecní úřad Vacenovice,  městský úřad Dubňany,  skupina ČEZ,  Česká naftařská společnost Hodonín, Rajnošek David – Výkopové a jeřábnické práce Dubňany, fa Emil Kazík - Stavební  práce Dubňany , Kyjovské Slovácko v pohybu, fa Pardoza Technik Dubňany.

    

Socha svatých Cyrila a Metoděje na Nákle

Letos oslavíme 1150 let od příchodu soluňských bratří Konstantina a Metoda na Velkou Moravu, kam byli pozváni od knížete Rastislava. Kromě již tradiční každoroční pouti na Náklo k Liliovému kříži chce zde náš Cyrilo - Metodějský spolek Náklo o.s. v Ratíškovicích odhalit sochu našim věrozvěstům. V loňském roce jsme iniciovali soutěž, které se zúčastnilo 6 sochařů. Do druhého kola postoupily návrhy sochařské dílny manželů Stoklasových a Jakuba Klimenta, studenta sochařského ateliéru profesora Michaela Gabriela v Brně. Členové spolku k realizaci vybrali návrh Stoklasových, jehož pískovcový model vidíte na obrázku. Postavení Cyrila a Metoděje zády k sobě ukazuje na jejich nelehký život, kdy se mnohdy mohli spolehnout jenom jeden na druhého a v tomto postavení se bránit. Přinesli k nám nejenom psané slovo a křesťanské zákony, ale především křesťanskou liturgii přednášenou lidem v jejich řeči, tedy v jazyce slovanském. Tento způsob byl pak římskou církví po staletí zakázán. I na své svatořečnění v této církvi museli čekat více než tisíc let a svého uznání pak došli za slovanského papeže Jana Pavla II, kdy byli vedle Benedikta z Nursie jmenováni spolupatrony Evropy. Na jednom boku postav je znázorněn tříramenný arcibiskupský kříž, na druhém pak Liliový kříž Metodějův. V konečném provedení pískovcové sochy o výšce 240 cm bude sokl se jmény věrozvěstů. Socha, podobně jako král Sámo, bude položena v úrovni terénu.

Obracíme se na veřejnost a obce v okolí Nákla s prosbou o finanční přispění
na náklady spojené se sochou našich svatých Cyrila a Metoděje, kteří
tak významně ovlivnily dějiny a život v našem kraji.

Sv.Cyril a Metoděj stojí na Nákle

           

Letos oslavujeme 1150 let od příchodu soluňských bratrů Konstantina a Metoďeje na Velkou Moravu,kam byli pozváni knížetem Rastislavem.Přinesli nám nejenom nové písmo a křesťanské zákony,ale především křesťanskou liturgii přednášenou lidem v jrjich řeči,tedy v jazyce slovanském.Na své svatořečení museli čekat více než tisíc let a uznání se jim dostalo až za slovanského papeže Jana Pavla II.,kdy byli jmenováni spolupatrony Evropy.

Podle teorie popularizované především amatérským archeologem Janem Galatíkem mohl být hlavním střediskem Velké Moravy,tedy" Velehradem ",vrch Náklo.Cyrilo-metoďejský spolek Náklo společně s obcí Ratíškovice,Mikroregionem Nový dvůr a s Kyjovským Slováckem v pohybu pořádal 7.července na tomto místě již 10.jubilejní pouť.Při této příležitosti tu byla dp.Jiřím Čekalem a dp. Pavlem Kopeckým slavnostně posvěcena socha věrozvěstů Cyrila a Metoďeje,jejímiž autory jsou manželé JITKA a MARCEL STOKLASOVI z Netčin.Spolupatronem se stal královský řád Moravských rytířů svatého Rastislava a Kolumbána.

Posvěcení sochy na Nákle předcházela v pátek 5.července oslavná mše svatá v místním kostele se zpíváním ve staroslověnštině a protože se konala ve svátek našich věrozvěstů v podání členů Cyrilo-Metoďejského spolku byli přítomni i soluňští bratři.Ti nás pak v neděli odpoledne osobně na Nákle seznámili s historií Moravy a František Zelinka,coby kníže Rastislav,divákům nastínil budoucnost tohoto místa.Protože jsme na Moravském Slovácku a to je vždy spojeno s písničkou,nechyběla ani tady." Vacenovické Cecilky " - chrámový sbor sv.Cecílie pod taktovkou Libora Mikulčíka,připomněly divákům zpěv ve staroslověnštině,své písničky přidaly ratíškovické Ženušky a Robky ze Séčky,Drmolice a Mužský pěvecký sbor z Dubňan,Slovácký mužský pěvecký sbor Ratíškovice,Mužský pěvecký sbor a ženský sbor Marijánky z Vacenovic a Charvatčané z Charvátské Nové Vsi.Moravskou hymnu a chorál " Dědictví otců zachovej nám,Pane " si společně se sbory zazpívali také diváci.K poslechu a tanci pak do noci vyhrávala ratiškovická cimbálová muzika Náklo.

Kdo chtěl,mohl si na památku zakoupit ručně foukanou skleničku s liliovým křížem,kterou zhotovil sklář Ladislav Breznický z Květné ( KDO MÁ ZÁJEM,MŮŽE SI JI POŘÁD KOUPIT U JANA HOLEČKA - KAŠUBY ).

Cyrilo-Metoďejský spolek Náklo touto cestou děkuje všem,kteří se poutě zůčastnili a také těm,díky jejichž příspěvku bude dalším generacím socha sv.Cyrila a Metoděje připomínat naši historii.Byla vytvořena díky větším či menším sponzorům.

Chybějící částku 60.000Kč doplatili " Nákloši " ze svého.

Pokud chcete přispět i vy, pořád máte možnost - vaše finanční pomoc bude vždy vítána !

PS: Článek byl převzat z Ratiškovického Zvonu č.4,autorem pí.Irena Bařinová